Η οπίσθια σπονδυλοδεσία είναι η πιο συχνά εκτελούμενη σπονδυλοδεσία (εικόνα 1).

οπίσθια σπονδυλοδεσία

Εικόνα 1: Η οπίσθια σπονδυλοδεσία της σπονδυλικής στήλης

Με την κλασική ανοικτή τεχνική παρουσιάζει ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα: εκτεταμένες τομές με αποκολλήσεις και καταστροφές των μυών της σπονδυλικής στήλης, αυξημένη απώλεια αίματος με συχνή την ανάγκη μετάγγισης, αργή και επίπονη πορεία μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Η τεχνική των λεπτών σωλήνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διενέργεια της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας (εικόνα 2) ελαχιστοποιώντας τις τομές (εικόνα 3), την απώλεια αίματος και επιταχύνοντας δραστικά την μετεγχειρητική αποκατάσταση. Η διαδερμική οπίσθια σπονδυλοδεσία μπορεί να συνδυαστεί και με τις τεχνικές της αξονικής (εικόνα 4) ή της πλάγιας διασωματικής σπονδυλοδεσίας (Εικόνα 5)

εισαγωγή βιδών οπίσθιας σπονδυλοδεσίας

Εικόνα 2: Εισαγωγή βιδών οπίσθιας σπονδυλοδεσίας με την τεχνική των στενών σωλήνων

μετεχειρητική ουλή

Εικόνα 3: Μετεχειρητική ουλή από διαδερμική οπίσθια σπονδυλοδεσίας όπου φαίνονται δύο μικρές τομές μεγέθους περίπου 3 εκατοστών

συνδυασμός αξονικής με διαδερμική οπίσθια σπονδυλοδεσία
Εικόνα 4: Συνδυασμός αξονικής με διαδερμική οπίσθια σπονδυλοδεσία

σοβαρή καθίζηση

Εικόνα 5: Εικόνα σοβαρής καθίζησης του διαστήματος μεταξύ των σπονδύλων που ανατάχθηκε με την τοποθέτηση εμφυτεύματος με την τεχνική του XLIF

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλες αυτές οι τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής σπονδυλοδεσίας πραγματοποιούνται με συνεχή έλεγχο της λειτουργίας των νεύρων, με ένα ειδικό σύστημα νευροπαρακολούθησης (εικόνα 6) το οποίο εγγυάται την ασφαλή έκβαση. Το σύστημα αυτό προειδοποιεί εγκαίρως τον χειρουργό κάθε φορά που πλησιάζει ένα νεύρο, ώστε να το αποφεύγει, με αποτέλεσμα να διατηρείται η ακεραιότητα του νευρικού ιστού.

σύστημα νευροπαρακολούθησης

Εικόνα 6: Το σύστημα νευροπαρακολούθησης

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mas-tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο.