Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της MISS (Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής στήλης) στην Ελλάδα, της ενδοσκοπικής δισκεκτομής (2009 1η ενδοσκοπική δισκεκτομή ομάδος Μπενάρδος - MISS) και με την Δισκοπλαστική (discogel) την αποφυγή χειρουργείου στις περισσότερες των περιπτώσεων


Ένα χειρουργείο στον αυχένα γίνεται βασικά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πόνος που δεν υποχωρεί με συντηρητικές μεθόδους. Αυτός ο πόνος μπορεί να είναι πόνος στον αυχένα, η γνωστή αυχεναλγία, μπορεί να είναι πόνος στο χέρι ή και συνδυασμός τους, δηλαδή αυχεναλγία (πόνος στον αυχένα) μαζί με πόνο στο χέρι και πολλές φορές ονομάζεται αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο. Ο άλλος λόγος που πρέπει να γίνει ένα χειρουργείο στον αυχένα είναι επερχόμενη παράλυση, είτε αφορά χέρι ή χέρια ή πόδια ή και συνδυασμός χεριών και ποδιών (τετραπάρεση, τετραπληγία κλπ). Οι καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν αυχεναλγία (πόνο στον αυχένα), πόνο στο χέρι(βραχιαλγία) ή τετραπάρεση ή παράλυση είναι κοινές πχ αυχενική δισκοκήλη (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου), σπονδυλική στένωση όπως και κοινές είναι και οι χειρουργικές επεμβάσεις.

Το χειρουργείο στον αυχένα τις πιo πολλές φορές περιλαμβάνει πρόσθια δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία. Επίσης οπίσθια πεταλεκτομή και σπονδυλοδεσία και τελευταία σε αρκετές των περιπτώσεων μπορεί να αποφευχθεί το χειρουργείο στον αυχένα με την δισκοπλαστική (discogel), όπου με τοπική αναισθησία και νευροληπτοαναλγησία (μέθη) και αυθημερόν εξιτήριο, με λεπτή βελόνα γίνεται έκχυση στον μεσοσπονδύλιο δίσκο δισκογέλης (discogel) που επιφέρει τέτοιες φυσικo-χημικές αλλαγές στον μεσοσπονδύλιο δίσκο ο οποίος υφίσταται αναδιοργάνωση τρόπον τινά με αποτέλεσμα μείωση ως εξαφάνιση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου και άρση της πίεσης στο νευρικό ιστό που είναι και το κύριο αίτιο των προβλημάτων.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mas tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.