Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, στένωση κλπ.) που προκαλούν ως επί το πλείστον οσφυαλγία, ισχιαλγία (πόνος στο πόδι), οσφυοϊσχιαλγία, μηραλγία, αυχεναλγία, ραχιαλγία κλπ.είναι η ανάπτυξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery). MISS - Μπενάρδος, 15ος χρόνος 2144 επεμβάσεις.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης Μπενάρδος Νικόλαος με τη δημιουργία της MISS - Μπενάρδος πρωτοστάτησε στην καθιέρωση στην Ελλάδα, της ρομποτικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης (2008 1η ρομποτική διαδερμική σπονδυλοδεσία στην Ελλάδα), ενδοσκοπική χειρουργική σπονδυλικής στήλης (2009 1η ενδοσκοπική δισκεκτομή ομάδας MISS - Μπενάρδος) και δισκοπλαστική με έγχυση ενδοδισκικού τζελ, καθιστώντας έτσι πολλές από τις επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης (ενδοσκοπική χειρουργική, δισκοπλαστική) χειρουργεία ημέρας (Day surgeries, Walk in - Walk out procedures), με τοπική αναισθησία και νευροληπτοαναλγησία - μέθη (ενδοσκοπική χειρουργική, δισκοπλαστική) και σε αρκετές δε περιπτώσεις χωρίς να χρειαστεί να διενεργηθεί χειρουργείο (κλασσική και διατρηματική δισκοπλαστική αποφυγή χειρουργείου).

Οι σύγχρονες τεχνικές (δισκοπλαστική, discogel, ενδοσκοπική χειρουργική, ενδοσκοπική δισκεκτομή, κυφοπλαστική-ελαστοπλαστική, μικροεπεμβατικές σπονδυλοδεσίες κ.α.) επιτρέπουν την εκτέλεση επεμβάσεων από πολύ μικρές τομές χωρίς κακώσεις στους μυς και τους ευαίσθητους ιστούς είτε με τη χρήση του ενδοσκοπίου είτε μέσω ειδικών στενών σωλήνων που εισάγονται με ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Η φιλοσοφία που ακολουθούμε είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση. Όπου είναι δυνατό, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε λιγότερο παρεμβατικές τεχνικές για να αποφευχθεί η σπονδυλοδεσία. Εδώ βρίσκει την κυριότερη εφαρμογή της η ενδοσκοπική χειρουργική όπου καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση περισσότερων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης με τοπική αναισθησία και μέσω μικρής τομής του δέρματος με την βοήθεια του ενδοσκοπίου. Τα τελευταία δε χρόνια με τη βοήθεια της κλασικής και διατρηματικής δισκοπλαστικής, η αποφυγή χειρουργείου έχει επιτευχθεί ακόμα και σε περιπτώσεις που ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας ήταν επιβεβλημένο.

Στις περιπτώσεις που η σπονδυλοδεσία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιούμε τις λιγότερο τραυματικές τεχνικές, όπως είναι η αναίμακτη κλειστή διαδερμική σπονδυλοδεσία που διενεργείται από πολύ μικρές οπές (τρύπες) του δέρματος, αναίμακτα χωρίς μετάγγιση και ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο σε 24 ώρες.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και όταν η κλασική «ανοικτή» σπονδυλοδεσία είναι τεχνικά επιτυχημένη, ο ασθενής μπορεί να συνεχίζει να έχει προβλήματα όπως παραμονή του πόνου στη μέση, ελάττωση της δύναμης των μυών της ράχης και αίσθημα κόπωσης ή βάρους στη μέση μετά από κάποια δραστηριότητα. Η αιτία έχει ονομαστεί «νόσος της σπονδυλοδεσίας» και οφείλεται κυρίως στην κάκωση των μυών της πλάτης κατά την χειρουργική επέμβαση. Αποφεύγοντας τις εκτεταμένες τομές, τις αποκολλήσεις των μυών από την σπονδυλική στήλη και την καταστροφή των αγγείων και των νεύρων που τους τροφοδοτούν, μπορούμε να προλάβουμε αυτό το πρόβλημα.

Οι μικρότερες τομές και οι λιγότερες κακώσεις στους ιστούς ελαχιστοποιούν τον μετεγχειρητικό πόνο και την απώλεια αίματος και εκμηδενίζουν την ανάγκη μετάγγισης. Προσφέρουν ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο (μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 3 ώρες για την ενδοσκοπική χειρουργική και 30 ώρες για την διαδερμική σπονδυλοδεσία της σπονδυλικής στήλης), ταχύτερη ανάρρωση και ανώτερο κοσμητικό αποτέλεσμα από πλευράς ουλής.

Με τη βοήθεια της δισκοπλαστικής (έγχυση ενδοδισκικού gel) και της ενδοσκοπικής χειρουργικής οι επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία και μηδενική απαίτηση αίματος – μετάγγιση, χωρίς νοσηλεία. Οι δε διαδερμικές σπονδυλοδεσίες (XLIF-AXIALIF) πραγματοποιούνται με γενική αναισθησία, μηδενική απαίτηση αίματος και 30 ώρες νοσηλείας κατά μέσο όρο, ενώ στις διατρηματικές διαδερμικές σπονδυλοδεσίες (TLIF) ο χρόνος νοσηλείας κατά περίπτωση κυμαίνεται από 24 έως 48 ώρες. Στην δε αναίμακτη, δηλαδή χωρίς μετάγγιση, σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση ταυτόχρονα, (κυρίως στις περιπτώσεις πλάγιας στένωσης της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης) με τη μέθοδο της μέγιστης χειρουργικής προσβασιμότητας διατρηματικής οσφυικής διασωματικής σπονδυλοδεσίας (MAS-TLIF: maximum access surgery trasforaminal lumbar interbody fusion, fusion: σύντηξη, σπονδυλοδεσία) που χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια η ομάδα μας, ο χρόνος νοσηλείας είναι περίπου 24 ώρες κατά μέσο όρο, δηλαδή μία διανυκτέρευση.

Στο 15o έτος λειτουργίας της MISS - Μπενάρδος (από την 1η ρομποτική διαδερμική σπονδυλοδεσία στην Ελλάδα έως σήμερα) έχουμε αντιμετωπίσει στην Αθήνα περισσότερες από 2000 περιπτώσεις μικροεπεμβατικής και κλασικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης. Ακολουθώντας πάντα την εκπαίδευση και καθοδήγηση του καθηγητή Χατζηπαύλου, ο οποίος συνέβαλε στην καθιέρωση των περισσότερων καινοτομιών στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι όλοι μαζί πρέπει να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Χατζηπαύλου, ο οποίος έχει ανοίξει δρόμους εκπαίδευσης σε Έλληνες αλλά και ξένους γιατρούς από τον ίδιο και συνεργάτες του και παλιούς μαθητές του σε όλα τα μέρη της γης. Είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει στον τομέα της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης και να πρωτοστατήσουμε στην καθιέρωσή του στη χώρα μας.

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 είναι από τους πρωτεργάτες στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις ήπιες καθημερινές δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο σπονδυλοδεσίας, οι τεχνικές διαδερμικής σπονδυλοδεσίας (Axia lif, Xlif, διαδερμικοί κοχλίες) επιτρέπουν τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
*Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
*Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.