Σε αντίθεση με την παραδοσιακή χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, η εντελώς πλάγια διασωματική σπονδυλοδεσία εκτελείται μέσω τομής 4 εκατοστών στα πλάγια της κοιλιάς (εικόνα 1).

Τα πλεονεκτήματα της είναι ότι αφενός δεν καταστρέφει τους μύες και τους συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης, αφετέρου αποφεύγει τη επαφή με το σπονδυλικό σωλήνα που περιέχει τις ευαίσθητες νευρικές ρίζες και τον νωτιαίο μυελό. Με τη χρήση ειδικής συσκευής νευροπαρακολούθησης αποφεύγονται τα νεύρα που εξέρχονται από την σπονδυλική στήλη.

Το σύστημα αυτό προειδοποιεί εγκαίρως τον χειρουργό κάθε φορά που πλησιάζει ένα νεύρο, ώστε να το αποφεύγει. Ο δίσκος που πάσχει αφαιρείται και στη θέση του τοποθετείται ένα ειδικό εμφύτευμα που ανατάσσει το μεσοσπονδύλιο διάστημα που έχει υποστεί καθίζηση ή ολίσθηση (εικόνα 2,3).

μεσοπονδύλιο εμφύτευμα

Εικόνα 2: Το μεσοπονδύλιο εμφύτευμα ανατάσσει το μεσοσπονδύλιο διάστημα που έχει υποστεί καθίζηση και διορθώνει την ολίσθηση του σπονδύλου

καθίζηση μεταξύ σπονδύλων

Εικόνα 3: Εικόνα σοβαρής καθίζησης του διαστήματος μεταξύ των σπονδύλων που ανατάχθηκε με την τοποθέτηση εμφυτεύματος με την τεχνική του XLIF
ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
"Η ομάδα μας Μπενάρδος - MISS από το 2008 έχει πρωτοστατήσει στην καθιέρωση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης MISS (minimal invasive spine surgery) στην Ελλάδα και είναι από τις πρώτες ομάδες MISS που δημιουργήθηκαν στη χώρα.
Με τις καινοτόμες τεχνικές (ενδοσκοπική δισκεκτομή, ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία) έχει καταστήσει τα χειρουργεία σπονδυλικής στήλης υποθέσεις ημέρας (day cases), αναίμακτα, με τοπική αναισθησία και εξιτήριο ακόμα και την ίδια μέρα και άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αρκετές δε περιπτώσεις επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (δισκοπάθεια - δισκοκήλη) χωρίς χειρουργείο με την κλασική και διατρηματική δισκοπλαστική (discogel). Στις δε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένο ένα μεγάλο ανοιχτό χειρουργείο, η διαδερμική σπονδυλοδεσία (Axia lif, Mas-tlif, Xlif) επιτρέπει τη διενέργεια της επέμβασης διαδερμικά, αναίμακτα, από μικρές τομές, εξιτήριο ακόμα και την επόμενη μέρα και γρήγορη επάνοδο στις δραστηριότητες."

 

ΑΡΘΡΑ

γυναικολόγος αθήνα εξωσωματική

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
*Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
*Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο.